poniedziałek, 06 czerwiec 2022 12:16

ŚWIETO 25 BATALIONU DOWODZENIA

W dniu 13 maja 2022r. przypadało Święto naszej Jednostki Patronackiej, którą jest 25. Batalion Dowodzenia im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z wydarzeniem w uroczystym apelu na placu apelowym stanęły pododdziały 25. Batalionu Dowodzenia oraz reprezentacja naszej szkoły.


ŚWIETO 25 BATALIONU DOWODZENIA

Obecni byli również zaproszeni goście w osobach zastępcy dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz władz samorządowych i stowarzyszeń oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej.

Meldunek o gotowości do uroczystego apelu przyjął w asyście dowódcy 25. Batalionu Dowodzenia zastępca dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej a po podniesieniu flagi państwowej został odczytany rozkaz okolicznościowy o wyróżnieniach żołnierzy oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej. Życzenia dla całego stanu osobowego jednostki złożyła Dyrektor Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach Pani Barbara Jackowska. Zastępca dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w asyście dowódcy 25. Batalionu Dowodzenia wręczyli wyróżnienia.  Po przegrupowaniu do defilady odbył się pokaz Musztry Paradnej w wykonaniu kadetów Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej, który został owacyjnie przyjęty przez uczestników tej uroczystości. W defiladzie uczestniczyły pododdziały Batalionu oraz kadeci z Lipin.

Podczas spotkania w stołówce żołnierskiej dowódca 25. Batalionu Dowodzenia z olbrzymim uznaniem podziękował kadetom za pokaz oraz wykazane umiejętności.