poniedziałek, 06 czerwiec 2022 12:56

Czas na zmiany

Nasz Organ Prowadzący Szkołę - Powiat Przysuski otrzymał środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę i modernizację naszej bazy edukacyjnej. 


Czas na zmiany

 

Liceum Kadetów RP w Lipinach zmieni swoje oblicze. W ramach projektu zostaną przeprowadzone remonty istniejących obiektów i zakupione niezbędne wyposażenie dostosowane do profilu szkoły i potrzeb edukacyjnych z niego wynikających. Powstaną m. in. nowe obiekty treningowe, odnowione zostanie wyposażenie pokoi mieszkalnych i baza dydaktyczna szkoły. Poniżej prezentujemy poglądowe grafiki ilustrujące przybliżone efekty realizacji projektu. (zdj. Ziemia Przysuska)