piątek, 02 wrzesień 2022 11:15

Powitanie nowego roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. społeczność Zespołu Szkół w Lipinach zainaugurowała nowy rok szkolny. Zgodnie z ceremoniałem szkoły, uroczystość rozpoczęła się na dziedzińcu podniesieniem flagi oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Delegacja kadetów złożyła kwiaty pod pomnikiem Patronki Szkoły.


Powitanie nowego roku szkolnego 2022/2023

Mszą świętą sprawowaną przez ks. Adama Łukiewicza proboszcza Parafii Odrzywół, który w słowie skierowanym do lipińskiej społeczności podkreślił jak wielkiego znaczenia w dzisiejszych czasach nabiera motto „Bóg, Honor, Ojczyzna” rozpoczęto część oficjalną wydarzenia w holu głównym. W dalszej części uroczystości Dyrektor Szkoły Barbara Jackowska serdecznie powitała zgromadzonych gości, Rodziców uczniów, kadrę pedagogiczną, pracowników szkoły i samych uczniów, w tym szczególnie ciepło tych, rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły podkreśliła jak ważna jest gotowość do nauki i pracy w dążeniu do sukcesu. Zapoznając szczegółowo zgromadzonych z organizacją nadchodzącego roku szkolnego, oraz życzyła, aby był rokiem spokojnym i dobrym obfitującym w liczne sukcesy na płaszczyźnie dydaktyczno – wychowawczej. Poinformowała również, że dzięki Władzom Powiatu Przysuskiego w najbliższej przyszłości placówkę czeka prawdziwa metamorfoza w zakresie infrastruktury oraz wyposażenia bazy dydaktycznej. W związku z ważnymi wydarzeniami historycznymi przypadającymi na czas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego  nauczycielka historii Pani Patrycja Wlazło - Makowska wystąpiła na forum z  prelekcją na temat tragicznych wydarzeń z 1 września 1939 roku. Po wspólnym powitaniu nowego roku szkolnego kadeci wraz z wychowawcami klas udali się na pierwsze lekcje do swoich klas, aby podzielić się wrażeniami z minionych wakacji i zapoznać się z nowymi planami lekcji.