wtorek, 08 listopad 2022 10:51

SPÓŁKA UMBRELLA PROTECTION SZKOLI KADETÓW W LIPINACH

INSTRUKTORAMI SĄ BYLI ŻOŁNIERZE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ WOJSK SPECJALNYCH GROM.

 W dniach 4 - 5 listopada uczniowie z LOK RP w Lipinach licznie uczestniczyli w pierwszym w bieżącym roku szkolnym szkoleniu prowadzonym przez byłych żołnierzy JW GROM.


SPÓŁKA UMBRELLA PROTECTION SZKOLI KADETÓW W LIPINACH

Pierwsza część szkolenia w ramach zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych miała charakter teoretyczny i prowadzona była w formie wykładu w holu szkoły. Zaprezentowany materiał szkoleniowy i ćwiczeniowy obejmował zagadnienia topograficzne,  podstaw planowania działań i pracę z mapa i busolą. Kadeci zdobywali wiedzę i doskonalili  umiejętności z tzw. "taktyki zielonej" czyli  działań leśnych, podstaw bytowania w lesie, rozpalania ogniska oraz kompletowania ekwipunku.

W drugim dniu szkolenia zdobytą wiedzę lipińscy kadeci przekuwali w praktykę. Na obiekcie szkolnym ćwiczyli zdobytą w przeddzień wiedzę w survivalu na otaczającym szkołę terenie leśnym.