wtorek, 24 styczeń 2023 07:23

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU „EDUKACJA WOJSKOWA”

W dniu 19 stycznia 2023 r. w godz. 9.00 – 14.00 na terenie Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej    w Lipinach odbył się egzamin końcowy dla klas IV A i B                          z przedmiotu „EDUKACJA WOJSKOWA”, który realizują wszyscy uczniowie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w Polsce.


EGZAMIN KOŃCOWY  Z PRZEDMIOTU „EDUKACJA WOJSKOWA”

Egzamin składał się z dwóch etapów:

- etap pierwszy – sprawdzian wiedzy teoretycznej - test,

- etap drugi – sprawdzian wiedzy i umiejętności praktycznych.

Zagadnienia egzaminacyjne dotyczyły takich obszarów wiedzy jak: taktyka, topografia, Powszechna Obrona Przeciwlotnicza, Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia, szkolenie strzeleckie, łączność, szkolenie medyczne, szkolenie inżynieryjno – saperskie, znajomość Regulaminów Wojskowych oraz wyszkolenie z Musztry.

Komisję weryfikującą poziom wykształcenia uczniów stanowili: oficer Wojskowego Centrum Rekrutacji z Radomia, który prowadził część pierwszą egzaminu oraz żołnierze wyznaczeni rozkazem dowódcy 25 Batalionu Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, którzy realizowali część drugą egzaminu.

W ocenie komisji egzaminacyjnej, kadeci składający egzamin wykazali olbrzymie zaangażowanie oraz wysoką wiedzę i umiejętności z zakresu tematyki podlegającej sprawdzianowi.

Najlepszą pracę pisemną osiągając maksymalną ilość punktów wykonał kadet Mateusz Borowiecki.

Najlepsze wyniki z egzaminu osiągnęli kadeci: Mikołaj Kliszko, Marcin Lisiak, Błażej Wawrowski, Kalina Michalak, Maja Pietrzykowska, Mateusz Borowiecki, Franciszek Dziuba, Aleksander Gromek, Julia Kozłowska, Jakub Kucharczyk, Nina Ochnik, Bartłomiej Pitura, Oliwia Rutkowska i Sebastian Zaręba.

Serdeczne gratulacje!

Trzymamy kciuki za powodzenie naszych czwartoklasistów na kolejnym egzaminie, jakim będzie matura.