piątek, 08 wrzesień 2023 14:02

Spotkanie z Policją

Dbając o prawidłowy i bezpieczny rozwój młodzieży lipińskiej Dyrekcja szkoły ściśle współpracuje z Komendą Policji Powiatowej w Przysusze.


Spotkanie z Policją

8 września kadeci z klas trzecich LOK RP uczestniczyli w pierwszym z cyklu planowanych spotkań. W pierwszej części spotkania w ramach doradztwa zawodowego młodzież została zapoznana z warunkami jakim musi sprostać każdy kandydat do służby w
Policji. Uczniowie dowiedzieli się również na czym dokładnie polega służba policjanta oraz uzyskali cenne wskazówki jak się do niej dobrze przygotować. W drugiej części spotkania poruszono kwestie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.