wtorek, 11 czerwiec 2024 11:38

Podsumowanie zajęć z GROMem

W roku szkolnym 2023/2024 spółka UMBRELLA PROTECTION, której instruktorami są byli żołnierze Jednostki Wojsk Specjalnych GROM prowadziła szkolenie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Zespole Szkół w Lipinach.


Podsumowanie zajęć z GROMem

Zajęcia z GROMem odbywały się raz w miesiącu w trybie dwuetapowym. Etap pierwszy - część teoretyczna zajęć prowadzona w formie wykładu przygotowywała młodzież do etapu drugiego - praktycznego realizowanego w terenie. Zagadnienia omawiane przez specjalistów z GROMu dotyczyły m.in. nawigacji oraz topografii wojskowej, pracy z mapą, przemieszczania się w terenie zalesionym, zastosowania protokołu MARCHE na polu walki oraz SERE czyli survivalu wojskowego. Wszyscy kadeci uczestniczący w zajęciach otrzymają dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu specjalistycznym w postaci certyfikatu.