„Native speaker w każdej szkole” – innowacja pedagogiczna z platformą edukacyjną TUTLO. – lekcja otwarta

W ramach innowacji pedagogicznej „Native speaker w każdej szkole” kilkukrotnie odbyły się lekcje języka angielskiego prowadzone przez lektorów z całego świata. Tematem jednej z nich była gramatyczna forma tzw. „have something done” lub inaczej „causative form”. 22 maja zajęcia poprowadził rodowity Brytyjczyk o imieniu Nikola.


„Native speaker w każdej szkole” – innowacja pedagogiczna z platformą edukacyjną TUTLO. – lekcja otwarta

Każda lekcja składa się z 3 etapów:
1. Pracy samodzielnej, tzw pre-teaching, do którego uczniowie przygotowują się pod
okiem nauczyciela szkoły.
2. Lekcji właściwej z lektorem, trwającej ok 20 minut.
3. Ćwiczeń podsumowujących w ramach pracy domowej.

W ramach programu “Native Speaker w każdej szkole” uczniowie rozwijają bezpłatnie swoje umiejętności językowe w zakresie mówienia i komunikacji z drugim człowiekiem w języku angielskim podczas bezpłatnych warsztatów w szkole i na lekcjach indywidualnych, przeprowadzanych na platformie językowej. Interakcje z przedstawicielami wielu kultur pomagają uczniom przełamywać bariery językowe oraz rozbudzać pasje do nauki języków.