poniedziałek, 16 grudzień 2019 22:30

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Dostarczenie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2020”. 


Treść zawiadomiena w załączniku poniżej: