piątek, 29 kwiecień 2022 09:25

Komunikat CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

Dodatkowo lista zadań jawnych na egzamin ustny z języka polskiego. 


Pełna treść komunikatów do pobrania poniżej: