piątek, 04 luty 2022 15:58

Zmiana strony postępowania

W związku z awarią strony internetowej na której odbywało się postępowanie pierwotne. Zespół Szkół In. Dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, informuje o zmianie strony postępowania na  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/86ec8bc5-a963-4cf1-a060-dfeba708b058

Dodatkowo w celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, przesuwamy termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą w w/w postępowaniu.

 

Termin składania ofert: 14.02.2022 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 14.02.2022 r. godz.1200