wtorek, 20 grudzień 2022 08:48

Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wielkogabarytowych na rok 2023

Lipiny, dnia 20.12.2022 r.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

 

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2023.

Szczegóły dotyczące postępowania na stronie internetowej

http://www.szkolalipiny.pl/index.php/inne/zapytania-poza-ustawa-pzp