Aktywna tablica – ciekawa lekcja chemii

14 marca na lekcję otwartą zaprosiła nas Marta Węglarska – nauczyciel chemii. Tematyka zajęć dotyczyła alkoholi.


Aktywna tablica – ciekawa lekcja chemii

Lekcja była niezwykle interesująca dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi TIK i monitora interaktywnego. Uczniowie mieli okazję nie tylko teoretycznie poznać alkohole, ale również praktycznie zaangażować się w proces nauki. Dzięki interaktywnej formie zajęć uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. 


Media