czwartek, 10 marzec 2022 10:32

Rekrutacja 2022/23


Rekrutacja 2022/23

Informacja

Dyrektora Zespołu Szkół

imienia dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

w sprawie naboru na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie:

− art. 140 oraz ar. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737);

− Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023,

− Statut Szkoły.

 

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna informują:

w roku szkolnym 2022/2023 utworzone będą klasy pierwsze z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów oraz nauką języków:

 -klasa politechniczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka lub fizyka (do wyboru), języki rozszerzone do wyboru: angielski, niemiecki;

 -klasa przyrodnicza- przedmioty rozszerzone: geografia, biologia lub chemia (do wyboru), języki rozszerzone do wyboru: angielski, niemiecki;

 -klasa humanistyczna -przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub wos (do wyboru), języki rozszerzone do wyboru: angielski, niemiecki.

 

 

Niżej do pobrania : Wniosek o przyjęcie do szkoły !!!!