środa, 30 listopad 2022 15:06

Zapytanie ofertowe „Sukcesywne dostawy warzyw korzeniowych, warzyw kiszonych i warzyw kapustnych dla potrzeb Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach – do dnia 31 grudnia 2023 roku”

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu na

„Sukcesywne dostawy warzyw korzeniowych, warzyw kiszonych i warzyw kapustnych dla potrzeb Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

– do dnia 31 grudnia 2023 roku”

o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych, określonej

w przepisach wydanych na podstawie art.2.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.