poniedziałek, 21 marzec 2022 09:23

Finał Edukacji Wojskowej w CWKM

15 marca 2022 r. na terenie kompleksu szkolnego w Lipinach 36 uczniów klas programowo najwyższych objętych    5 - tą edycją programu MON - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe złożyło egzamin końcowy z przedmiotu Edukacja Wojskowa.


Finał Edukacji Wojskowej w CWKM

Egzamin składał się z części teoretycznej, który poprowadził oficer Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu oraz z części praktycznej na placach ćwiczeń i strzelnicy pneumatycznej w Lipinach. Egzamin praktyczny przeprowadzili doświadczeni (m.in. w misjach poza granicami kraju) żołnierze wyznaczeni przez dowódcę 25. Batalionu Dowodzenia z Tomaszowa Mazowieckiego. Egzamin obejmował wiedzę i umiejętności z zakresu: taktyki, strzelectwa, topografii wojskowej, Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, szkolenia inżynieryjno – saperskiego, Powszechnej Obrony Przeciwlotniczej, udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy na polu walki oraz Regulaminów i Musztry.  W ocenie Komisji wyniki egzaminu wykazały dobre przygotowanie kadetów zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym oraz wysoki poziom wyszkolenia, dyscypliny, wiedzy  i umiejętności przyszłych żołnierzy. Teraz przed kadetami kwalifikacje wojskowe, zakończenie roku szkolnego, egzamin maturalny i dzięki Certyfikatowi poświadczającemu ukończenie programu CWKM zaledwie 12 – dniowa służba przygotowawcza zwieńczona złożeniem przysięgi wojskowej lub ubieganie się o przyjęcie do akademii  i jednostek wojskowych.