Aktywna tablica

Aktywna tablica (5)

Aktywna tablica – ciekawa lekcja chemii

14 marca na lekcję otwartą zaprosiła nas Marta Węglarska – nauczyciel chemii. Tematyka zajęć dotyczyła alkoholi.

16.02 w ramach programu „Aktywna Tablica” odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

25 stycznia 2024r. przeprowadzono  lekcje otwarte, na które zaproszono pana Marcina Chrobaka – członka międzyszkolnej sieci współpracy programu ,,Aktywna tablica”. 

Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach otrzymał wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14 000 złotych. Dodatkowo na realizację zadania Powiat Przysuski przekazał 3 500 złotych jako wkład własny.