Aktywna tablica w roku szkolnym 2023/2024

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach otrzymał wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14 000 złotych. Dodatkowo na realizację zadania Powiat Przysuski przekazał 3 500 złotych jako wkład własny. 

 


Aktywna tablica w roku szkolnym 2023/2024

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwoli wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się.

 

Dzięki pozyskanym środkom Szkoła zakupiła Monitor interaktywny z elektryczną podstawą jedną, dzięki czemu nie tylko na lekcjach przedmiotowych może być wykorzystywany, ale również do pracy pedagogów i psychologów z grupami. 


Czytany 255 razy