Projekty unijne

Projekty unijne (3)

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.

 

Złożenie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów zgłoszeniowych jest jednoznaczne z chęcią udziału w projekcie nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, konieczne jest złożenie do Sekretariatu Szkoły poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych opatrzony podpisem i bieżącą datą. Szczegóły rekrutacji oraz zasady punktowania części merytorycznej znajdują się w regulaminie rekrutacji. Należy wypełnić wszystkie pola przewidziane w formularzach rekrutacji.

 

Mamy wielką przyjemność poinformować, że w ramach dofinansowania ze środków Programu Erasmus+, nasza szkoła będzie w tym roku realizować projekt: Zespół Szkół w Lipinach w sieci organizacji Erasmusa+ , nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610.