środa, 22 listopad 2023 12:28

Realizujemy program Aktywna Tablica

Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  


Realizujemy program Aktywna Tablica

W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” odbywają się szkolenia nauczycieli, zainicjowano międzyszkolną sieć współpracy razem z Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze realizując program, lekcje otwarte, wymianę doświadczeń nauczycieli, m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.


Czytany 245 razy