czwartek, 22 luty 2024 08:01

Stypendia Starosty dla uczniów Zespołu Szkół w Lipinach

W dniu 21 lutego 2024 r. w Zespole Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach obyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Przysuskiego najlepszym uczniom Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej wśród których znaleźli się: kadet Igor Stańczak, kadet Filip Bąbiński, kadet Julia Wilk oraz cywil Klaudia Sapieja.


Stypendia Starosty dla uczniów Zespołu Szkół w Lipinach

Stypendia przyznane zostały uczniom za bardzo dobre wyniki    w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne. W uroczystości udział wzięła Kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Przysusze Pani Luiza Kozłowska, która w imieniu Starosty Przysuskiego złożyła gratulacje i wręczyła dyplomy wyróżniającym się w nauce uczniom. Ceremonię wręczenia stypendiów w Zespole Szkół w Lipinach swoją obecnością uświetnili również wyraźnie wzruszeni Rodzice stypendystów, którzy z rąk Dyrektora Szkoły Pani Barbary Jackowskiej otrzymali listy gratulacyjne oraz serdeczne słowa podziękowania za wysiłek wkładany w wychowanie swoich dzieci.