piątek, 29 kwiecień 2022 09:23

Co musi wiedzieć uczeń/absolwent przed egzaminem maturalnym?


➢znać terminy poszczególnych egzaminów

➢wiedzieć o tym, czego nie można wnosić na teren szkoły:
– smartfonu
- żadnych urządzeń elektronicznych
- maskotek
- zbędnych przedmiotów
• konsekwencją wniesienia smartfonu jest natychmiastowe unieważnienie egzaminu

➢ na egzamin należy przynieść:
• dokument tożsamości;
• przybory piśmiennicze określone w Komunikacie dyrektora CKE (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator, lupa);
• własny słownik w przypadku cudzoziemców;
• butelkę wody

  • kalkulator prosty na egzamin z matematyki przynosimy wcześniej do szkoły do sekretariatu z nalepką z imieniem i nazwiskiem - zostawiamy w sekretariacie najpóźniej w dniu egzaminu z języka polskiego

➢ sposób sprawdzenia wyników na stronie www.wyniki.edu.pl od dnia ich ogłoszenia – 5 lipca 2022 r. – przy pomocy otrzymanego w szkole loginu i hasła.