środa, 22 listopad 2023 13:28

"Ecocadets" - umowa na realizację EKOPRACOWNI podpisana. Zaczynamy zmiany!!!

Celem programu "Ecocadets" jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


"Ecocadets" - umowa na realizację EKOPRACOWNI podpisana. Zaczynamy zmiany!!!

W wyniku realizacji zadania w znaczący sposób wzrośnie poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz dzieci ze szkół podstawowych, nauczycieli, pracowników szkół. 
Zarówno młodzież jak i osoby dorosłe poprzez udział w warsztatach, programach i innych zajęciach będą mogły empirycznie doświadczyć pozytywnych działań z zakresu ochrony naszej przyrody.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna  sala edukacyjna w postaci Ekopracowni w której będą prowadzone zajęcia i programy promujące ochronę środowiska naturalnego. Ekopracowania będzie spełniać swoje zadania  w okresie funkcjonowania  szkoły i swoim zasięgiem obejmie co najmniej kilka roczników uczniów.


Czytany 417 razy